Shape Shape Shape Shape Shape Shape
Το ραδιόφωνο που δημιουργεί ..αναμνήσεις

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Όλες οι ημερομηνίες είναι σε τοπική ώρα Ελλάδος

00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -07:00
07:00 -09:00

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
09:00 -11:00

"Μουσικές επιλογές"

Νίκος Γουναρόπουλος
11:00 -12:00
12:00 -14:00

"Grand Street"

Ντούρος Γιάννης
14:00 -16:00

"Μουσικές Περιπλανήσεις"

Αντιγόνη Κατσούρη
16:00 -18:00
18:00 -20:00
20:00 -22:00
22:00 -00:00
00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -07:00
07:00 -09:00

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
09:00 -10:00

"EsCaPe"

Δέσποινα Παντελίδου
10:00 -12:00
12:00 -14:00
14:00 -16:00

"Energy-Mix"

Dj Sakis Bousdounis
16:00 -18:00
18:00 -20:00
20:00 -22:00
22:00 -00:00
00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -07:00
07:00 -09:00

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
09:00 -11:00

"Music-Blender"

Giovanna Basta
11:00 -12:00
Ζωντανά
12:00 -14:00
14:00 -16:00
16:00 -18:00
18:00 -20:00
20:00 -22:00
22:00 -00:00
00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -07:00
07:00 -09:00

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
09:00 -10:00

"EsCaPe"

Δέσποινα Παντελίδου
10:00 -12:00
12:00 -14:00

"Music Time Machine"

Κωνσταντίνος Τσακανίκας
14:00 -16:00
16:00 -18:00
18:00 -20:00
20:00 -22:00
22:00 -00:00
00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -06:00
06:00 -08:00
08:00 -10:00
10:00 -12:00
12:00 -14:00
14:00 -16:00

"Λαϊκόραμα"

Γιάννης Χατζηαλεξίου
16:00 -18:00
18:00 -20:00

"Μουσικές επιλογές"

Νίκος Γουναρόπουλος
20:00 -22:00
22:00 -00:00
00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -06:00
06:00 -08:00
08:00 -10:00
10:00 -12:00
12:00 -14:00
14:00 -16:00

"Μουσικές Περιπλανήσεις"

Αντιγόνη Κατσούρη
16:00 -18:00
18:00 -20:00
20:00 -22:00
22:00 -00:00
00:00 -02:00
02:00 -04:00
04:00 -06:00
06:00 -08:00
08:00 -10:00
10:00 -12:00
12:00 -14:00

"Ηχοι και στίχοι"

Κώστας Ξηρογιάννης
14:00 -16:00

"Λαϊκόραμα"

Γιάννης Χατζηαλεξίου
16:00 -18:00
18:00 -20:00
20:00 -22:00
22:00 -00:00