Δημήτρης Αχιλαδέλλης

Ο Δημήτρης Αχιλαδέλλης είναι ένας επιτυχημένος μουσικός παραγωγός. Η δουλειά του περιλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση της ηχογράφησης μουσικών προϊόντων. Ο ρόλος του παραγωγού είναι πολυπλευρος: Δημιουργικός Τομέας: Επιλέγει τα κατάλληλα μουσικά κομμάτια. Αποφασίζει για την ενορχήστρωση και τον ήχο των φωνητικών. Μεγιστοποιεί τον δημιουργικό τομέα. Οργανωτικός Τομέας: Καθορίζει το προϋπολογισμό. Κλείνει ώρες στο studio. Προσλαμβάνει μουσικούς όταν…

Show Time
10:00 AM - 12:00 PM
Friday

Radio Show “STIGMA”