Shape Shape Shape Shape Shape Shape
Το ραδιόφωνο που δημιουργεί ..αναμνήσεις

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Όλες οι εκπομπές είναι σε τοπική ώρα Σιάτλ ! All broadcasts are in Seattle local time Washington US state (UTC -8 hours)

12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -7:00 AM
7:00 AM -9:00 AM

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
9:00 AM -11:00 AM

"Μουσικές επιλογές" Αναβάλλεται !

Νίκος Γουναρόπουλος
11:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM

"Grand Street"

Ντούρος Γιάννης
2:00 PM -4:00 PM

"Μουσικές Περιπλανήσεις"

Αντιγόνη Κατσούρη
4:00 PM -6:00 PM
6:00 PM -8:00 PM
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM
12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -7:00 AM
7:00 AM -9:00 AM

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
9:00 AM -10:00 AM

"EsCaPe"

Δέσποινα Παντελίδου
10:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM
2:00 PM -4:00 PM

"Energy-Mix"

Dj Sakis Bousdounis
4:00 PM -6:00 PM
6:00 PM -8:00 PM
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM
12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -7:00 AM
7:00 AM -9:00 AM

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
9:00 AM -11:00 AM

"Music-Blender"

Giovanna Basta
11:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM
2:00 PM -4:00 PM
4:00 PM -6:00 PM
Ζωντανά
6:00 PM -8:00 PM
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM
12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -7:00 AM
7:00 AM -9:00 AM

"Χωρίς Όρια"

Στέργιος Φλωράτος
9:00 AM -10:00 AM

"EsCaPe"

Δέσποινα Παντελίδου
10:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM

"Music Time Machine"

Κωνσταντίνος Τσακανίκας
2:00 PM -4:00 PM
4:00 PM -6:00 PM
6:00 PM -8:00 PM
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM
12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -6:00 AM
6:00 AM -8:00 AM
8:00 AM -10:00 AM
10:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM
2:00 PM -4:00 PM

"Λαϊκόραμα"

Γιάννης Χατζηαλεξίου
4:00 PM -6:00 PM
6:00 PM -8:00 PM

"Μουσικές επιλογές" Αναβάλλεται !

Νίκος Γουναρόπουλος
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM
12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -6:00 AM
6:00 AM -8:00 AM
8:00 AM -10:00 AM
10:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM
2:00 PM -4:00 PM

"Μουσικές Περιπλανήσεις"

Αντιγόνη Κατσούρη
4:00 PM -6:00 PM
6:00 PM -8:00 PM
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM
12:00 AM -2:00 AM
2:00 AM -4:00 AM
4:00 AM -6:00 AM
6:00 AM -8:00 AM
8:00 AM -10:00 AM
10:00 AM -12:00 PM
12:00 PM -2:00 PM

"Ηχοι και στίχοι"

Κώστας Ξηρογιάννης
4:00 PM -6:00 PM
6:00 PM -8:00 PM
8:00 PM -10:00 PM
10:00 PM -12:00 AM